Plánovanie

Ponúkame tvorbu záhrad od vypracovania projektu až po samotnú realizáciu záhrady. Našim hlavným cieľom je vytvoriť záhradu podľa Vašich predstáv. K tomu nám slúži vlastné profesionálne vybavenie, kreativita a prístup.

  • Obhliadka na mieste záhrady: zameranie pozemku, poznámky, fotenie pôvodného stavu.
  • Zoznam želaní: konzultácia so zákazníkom, prerokovanie návrhov /bazén, jazero, domček, krby, atď/.
  • Vypracovanie projektu: kompozičný návrh priestoru, priestorové pohľady, plán výsadby, zoznam navrhovaných rastlín s obrázkami.
  • Automatický závlahový systém: vyhotovíme projekt s plánom a rozpočtom.
  • Vypracovanie cenovej ponuky: obsahuje ceny materiálov, rastlín a cenu práce.
  • Konzultácia so zákazníkom: pri osobnom stretnutí predstavenie projektu.
Go to top